Ἡ ἀνθρώπινη ἐλπίδα

Οἱ ἄνθρωποι δέν εἶν’ εὐκαιρίες ἀπόδρασης… Δέν τοὺς συναντᾷς, γιὰ νὰ ξεφύγῃς ἀπ’ τὴ ρουτίνα. Δέν εἶναι στόχοι γι’ «ἀσκήσεις βολῆς»… Ἐμπειρία ἀποτελοῦν μονάχα οἱ παράστασεις τους μές στὸ νοῦ, ἀλλὰ ἡ ὕπαρξη στέκει ξέχωρα, ἔξω ἀπ’ τὸν καθένα, πάνω ἀπὸ κάθε ἀτομικό «βίωμα». Ὡς ζωὲς ἀκέραιες ἔρχονται, σὲ βρίσκουν καὶ συνοδοιποροῦν, γιὰ νὰ ξεχαστῇ ἡ συνήθεια, νὰ ἐπέλθῃ ἕνωση – πρόσωπο μὲ πρόσωπο· νὰ καταλυθῇ ἡ ἀνθρωπομᾶζα γιὰ δυό τοὐλάχιστον!

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-