Ἀπορία

Ὅταν ἀνοίγῃ χάσμα
ἀνάμεσον τῶν δυό μας
(γυναῖκα ἐσύ, ἄνδρας ἐγώ),
ποτέ δὲν παύω νὰ ἐρωτῶ:

Πῶς καταφέρουμε γιὰ ἐμᾶς
(ἐσὺ θνητή, ἐγὼ θνητός)
τέτοιαν πληγὴν ἐντός μας;

Πῶς τὸ ὑποφέρουμε
τὴν ἴδια τὴν ἀγάπη
ὡς βρέφος νὰ τὴν ρίχνουμε
σὲ ζοφερὸ Καιάδα;

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
04/10/2015· 2η ἐπεξεργασία: 22/08/2020· 3η ἐπεξεργασία: 06/10/2021.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-