Ἡ ἱστορικὴ εὐθύνη

Ἐὰν ἐδίδετο κ’ ἐλειτουργοῦσε συγχώρεσι στὸν ἀπολωλότα δίχως αἴτημά του, δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀνθρωπίνη Ἱστορία. Ὅσοι ἐρήμην συγχωροῦν, ἀλίμονον, μόνον ἑαυτόν, ἴσως, σώζουν. Ὅσοι ἀμετανόητοι παραμένουν, ἀλίμονον, ὅλων τὸν ἑαυτόν, βεβαίως, βάλλουν. Τὸ ζητούμενο τῆς Ἱστορίας: Ποῖος ἐκ τῶν δύο, κατὰ τὴν ἀπόφασίν του, ὁ ἀμετανόητος καὶ ποῖος τῷ ὄντι ὁ συγχωρῶν;

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-