Ἡ ἱστορικὴ εὐθύνη

Ἐὰν ἐδίδετο κ’ ἐλειτουργοῦσε συγχώρεσις εἰς ἀπολωλότα ἄνευ αἴτημά του, ‘δὲν θὰ ὑπῆρχε ἀνθρωπίνη Ἱστορία. Ὅσοι ἐρήμην συγχωροῦσιν, ἀλίμονον, μόνον ἑαυτοῦ ἄλγος καταπραΰνουσιν. Ὅσοι ἀμετανόητοι μένουσιν, ἀλίμονον, ὅλων τὴν παρουσίαν βάλλουσιν. Τῆς Ἱστορίας τὸ ἐρώτημα: Ποῖος τῶν δύο — κατ’ ἀπόφασιν ἰδίαν — ὁ ἀμετανόητος καὶ ποῖος τῷ ὄντι ὁ συγχωρῶν;

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
12/12/2021· 2α ἐπεξεργασία: 06/05/2022.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-