Ἡ ὄντως ἰσχύς

Ὁ μεγαλύτερος ἀνατροπεὺς τῆς καθεστηκυίας τάξεως καὶ τῶν ἀνεξέταστων παραδοχῶν, ὁ Σωκράτης, πάντα ὑπῆρξε ὁ σεβαστικώτερος πολίτης πρὸς τοὺς θεσμούς· τόσο σεβαστικὸς ποὺ δέχθηκε γενναιότατα ὥς καὶ τὸ θάνατο τὸν ἐπιβληθέντα ἐξ ἐκείνων. Ὅμως, ὁ Σωκράτης δέν εἶχε ἀνάγκη τὸ θόρυβο· εἶχε τὸ δαιμόνιό του γιὰ συντροφιὰ στὰ δύσκολα.

Ἐν κατηγορίαις: Κριτική
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-