Ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν

Κι ἀντὶ παρακειμένου
καταλαβαίνουν μέλλοντα.
Πολλοί σὰν πολυτρέμουν
τῆς «βασιλείας» τὴν ἄφιξη.

Πολλοί σὰ ν’ ἀποφεύγουνε
τὸ βλέμμα στὸ γαλάζιο.
Γι’ αὐτὸ καὶ ψάχνουν
μιὰ παρουσία δεύτερη.

Μὰ καὶ νἀρχόταν κείνη,
θαὔρισκαν ἀφορμὴ
νὰ περιμένουν τρίτη.

Εἶναι μιὰ ἀλήθεια βέβαιη
πὼς δὲν ἀντέξανε ποτέ
τὴν ὅποια παρουσία.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
20/09/2019· 2η ἐπεξεργασία: 13/10/2020
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-