Ἰουλιανοῦ, ὑπάρχου Αἰγύπτου, «Ἕνας γελαστός στὸν ᾍδη»

[Anthologia greaca, Griechisch-Deutsch ed. Hermann Beckby, Enrst Heimeran Verlag, München, χ.χ, II, σελ. 46, 58.]

Πλούτων, δέξο, μάκαρ, Δημόκριτον, ὥς κεν ἀνάσσων

Δέξου, μακάριε Πλούτωνα, τὸ Δημόκριτο, ποὺ ὥς τώρα κυβερνοῦσες

αἰὲν ἀμειδήτων καὶ γελόωντα λάχοις.

πάντ’ ἀγέλαστους καὶ σοῦ ΄λαχε <ἐπιτέλους> καὶ κάποιος γελαστός…

Ἐν κατηγορίαις: Μεταφράσεις Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-