Ἱστορία Ῥωμαϊκή

Ἦλθε κατάρρευσις καὶ τρόμος
εἰς ὑστέραν δημοκρατίαν:
Ἐπεκτείνετο ἡ μήτηρ Ῥώμη
εἰς τόπους μακρινοὺς καὶ χώρας,
ἀλλὰ ψυχαὶ τῶν πολιτῶν της
στενεύουσαι ἀδιαλείπτως
οὐκ ἐχώρουν ἐλευθερίαν·
πάντοτε ἀπαίτησις ἐκείνης
στοιχειώδης μεγαθυμία.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
12/11/2020· β' ἐπεξεργασία: 27/04/2023.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-