Ὀδυσσεὺς δεσμώτης

Σὰν ἀποφάσισες μονάχος

καὶ δέθηκες στὸ κατάρτι

μὲ τὰ χέρια πισθάγκωνα,..

ὅταν ἀπάντησες μ’ ἁλυσίδες

γυρω ἀπὸ τὸ κορμὶ σφιχτές

στῶν σειρήνων τὸ κάλεσμα,..

στ’ ἀλήθεια, τότε θέλησες

νὰ φτάσῃς στὴν Ἰθάκη

καὶ ν’ ἀγκαλιάσῃς τὴν ἀγάπη·

τότ’ ἔνοιωσες πραγματικά

πόσο τ’ αὐτόβουλα δεσμὰ

λευτέρωσαν τὴν ὕπαρξη.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
18/02/2017· 2η ἐπεξεργασία: 22/02/2019.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-