Ὀντολογικὲς κοινοτοπίες

Ὅλες οἱ ἐρωτήσεις ἴδιες –

κ’ οἱ ἀπαντήσεις ἴδιες:

ἄμμος μές σὲ ρύζι –

ἀγκάθια μές σὲ λάσπη.

[Ἀπόδοση Ζὲν βουδιστικοῦ στιχηροῦ σχολιασμοῦ: Opening a mountainKōan of the Zen masters, trans. Steven Jeine, Oxford University Press, Oxford, 2002, σελ. 92.]

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-