Ὁ καθαρὸς ὁ νοῦς

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada,[1] a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. I: The twin-verses, σελ. 15, στρ. 43.]

Μήτε μητέρα,

μήτε πατέρας,

οὔτε καὶ συγγενὴς

δὲ θὰ κάνουνε καλὸ

τόσο μεγάλο σὰν αὐτὸ

τοῦ καθαροῦ τοῦ νοῦ.


[1] Dhamma (σανσκριτικά: dharma) =  αἰώνια ἀλήθεια, διδασκαλία· pada = πόδας, μονοπάτι.

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-