Ὁ κύκλος τῆς ἐλπίδας

Ι.

Κάθε μέρα γεννιέται ἡ ἐλπίδα – λέγεται συνάνθρωπος. Κάθε μέρα σκοτώνεται ἡ ἐλπίδα, σὰν κεῖνος γίνεται ὑπ-άνθρωπος.

ΙΙ.

Πρῶτος τῇ σειρᾷ

συνάνθρωπός μου

εἶν’ ὁ ἑαυτός μου·

μαζί του συνοδοιπορεῖ

ὁ κάθε λογισμός μου.

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-