Ὁ κύκλος τῆς ἐλπίδας

Ι.

Κάθε μέρα γεννιέται ἡ ἐλπίδα – λέγεται συνάνθρωπος. Κάθε μέρα σκοτώνεται ἡ ἐλπίδα, σὰν κεῖνος γίνεται ὑπ-άνθρωπος.

ΙΙ.

Πρῶτος τῇ σειρᾷ

συνάνθρωπός μου

εἶν’ ὁ ἑαυτός μου·

μαζί του συνοδοιπορεῖ

ὁ κάθε λογισμός μου.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-