Ὁ μεγεθυντικὸς φακὸς τῆς σιωπῆς

Καλύτερος μεθυντικὸς φακὸς γιὰ τ’ ἀνθρώπινα δέν ὑπάρχει ἀπ’ τὴ  σ ι ω π ή·  ἂν τὴν ἀσκῇς, ὅλα μὲ τὸν καιρὸ ξεμασκαρεύονται. Ὅμως μεγεθυμένα, ἡ κίνηση κι ὁ λόγος τοῦ φαύλου φανερώνονται τόσο προκλητικὰ καὶ χυδαῖα, ποὺ σὲ παρωθοῦν νὰ ἐκφραστῇς ἀποτραβῶντας τὴν ἀποκαλυπτική ματιά-σιωπή σου…

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-