Ὁ μονόλογος τῆς Ἐφεύρεσης

Ἤμουνα πέτρα πούσχιζε στὰ δυό καρποὺς καί, ζευγαρώνοντας μ’ ἄλλην, ἔριχνα τὴ σπίθα κι ἄναβε ἡ φλόγα ποὺ τὸν ζέσταινε, τὸν συντρόφευε στὸ μακρὺ σκοτάδι τῆς χειμωνιάτικης νύχτας.

Ὕστερα δέθηκα πάνω σὲ ξύλο κ’ ἔκοβ’ ἄλλα – σκάλιζα, λείαινα… Ἔγινα ἡ ἴδια ξύλο ποὺ μὲ ζεμένα βόδια ὤργωνα τὴ γῆ, γιὰ νὰ προφυλάξῃ κείνη τοὺς πολύτιμους σπόρους – γιὰ νὰ τὸν θρέψῃ. Ἄλλαξα μορφὲς πολλές: Ἅμαξα, ἔτρεχα σ’ ἀπέραντα πεδία· ἀργαλυός, ἔφτειαχνα τὰ ροῦχα του.

Σὰν ξίφος, δόρυ, βέλος… σκότωνα!

Γερανὸς ψηλός σήκωνα κομμάτια μάρμαρο κ’ ἔστηνα ναούς. Πλοῖο ἤμουνα κ’ ἔσκιζα τὰ κύματα· τὸν μετέφερα μαζὶ μὲ τὰ ὑπάρχοντά του ἀπὸ στεριὰ σὲ στεριά.

Σὰν τριήρης ἐμβόλιζα καί… σκότωνα!

Στράφηκα, σωλήνας μεταλλικός, στὸν οὐρανὸ κ’ εἶδα τ’ ἀστέρια… Ἔμβολο μὲ τὴ δύναμη τοῦ ἀτμοῦ, ἔσπρωξα ὁλόκληρα τραῖνα, κίνησα ἐργοστάσια. Ἔνοιωσα νὰ μὲ λυπαίνῃ τὸ μαῦρο ἔλαιο ἀπ’ τὰ ἔγκατα τοῦ πλανήτη ξαμολῶντας αὐτοκίνητα, ὑπερωκεάνια, ἀεροπλάνα στὴν ἐπιφάνειά του.

Ἐφορμῶντας ἀπὸ τοὺς οὐρανούς… σκότωνα!

Συμπυκωμένη δέσμη κατάφερα κ’ ἔκοψα διαμάντι, γιάτρεψα τὰ σωθικά του, ἀνίχνευσα τὶς κινήσεις του. Σ’ ὑγρὴ μορφή, στεγάνωσα δεξαμενὲς κ’ ἔβαψα μέταλλα νὰ μήν τὰ διαβρώνῃ ἡ θάλασσα κι ὁ νοτιᾶς.

Διαρρηγνύοντας τὴ δομὴ τῆς ὕλης… σκότωνα!

Ἀπὸ βαρύ μηχάνημα μετατράπηκα σύντομα ὥς καὶ σὲ λεπτεπίλεπτη συσκευὴ νὰ τὴν κρατάῃ  στὴν παλάμη του μέσα. Ἀπόκτησα τὴν ἴδια σχεδὸν πολυμορφία στὶς λειτουργίες μου πούχει κι αὐτὸς ὁ ἴδιος. Βρίσκομαι στὸ προστάδιο τῆς δικιᾶς του εὐφυΐας.

Καί, ὅταν τὴν ἀποκτήσω, τί θὰ συμβῇ;.. Θὰ ἐλευθερωθῶ ἢ θὰ δείξω μὲ τὴ σειρά μου πὼς ὅ,τι ἔκανε, ἦταν λόγῳ ἀδήριτης ἀνάγκης;: Κ’  ἐ γ ώ,  πλάι σ’ ὅλα τ’ ἄλλα, θὰ ἐφεύρω  θ ά ν α τ ο;!

Στὶς κατηγορίες: Πεζά Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-