Ὁ Πακτωλός...

Ἐφόσον τόσο τάλαντο, πλοῦτος πνευματικὸς καὶ μεγαλεῖο κυκλοφοροῦν στοὺς δρόμους τούτης τῆς χώρας —Πακτωλὸς σωστός ρέει στοὺς ὑπονόμους της—, πρέπει, προτοῦ περάσῃ κανεὶς τὸ κατώφλι του σπιτιοῦ του, νὰ τινάζεται καλά, γιὰ νὰ πέσῃ ἡ χρυσόσκονη…

Στὶς κατηγορίες: Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-