Ὁ πανδαμάτωρ

Μετ’ ἄμμου
ἐπ’ ἄμμου
κλεψύδρα
μετράει
προβαίνει
ὁ δράκων
πλανήτας
ἀστέρας
εἰς στόμα
τοὺς κλείει
τοὺς κατα-
βροχθίζει
χορόν του
ἀρχίζει
τοῦ Κόσμου
θυμοῦ μου
ὁ Κρόνος
ὁ Χρόνος
ὁ Κύρης
Αὐθέντης.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα Στοχασμοί

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
25/10/2015· 2η ἐπεξεργασία: 24/06/2019· 3η ἐπεξεργασία: 12/10/2021.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-