Ὁ συνθέτης

Χάος ἀτάκτου θορύβου καὶ σύγχυσις φθόγγων· τὸ στόμα
πνεύματος ὅμως ἠχεῖ πάντα ἐν τῇ τύρβῃ λαμπρῶς.

Πλάκες ἀγρόνομοι καὶ σεληνόφωτος ἦχος· πεσόντος
σῶμα τὴν γαῖαν δονεῖ, τοῦ ἥρωος μόνη τιμή.

Τότε μυρίους ἡλίους σημαίνει ἐμβατήριον πάντων
θέοντας πέρα τοῦ νοῦ καὶ ᾄδοντας πέρα φωτός.

Στὶς κατηγορίες: Ἐλεγεῖα Ποιήματα
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-