Ὁ ἀστάθμητος παράγων

Ποία ἡ ἐλπὶς διὰ τὸν μέλλοντα Χρόνον; Ποία ἡ μόνη ἀσφαλής, καίτοι ἀστάθμητος, λῦσις τῶν δεινῶν, τῶν στοναχῶν καὶ τῶν βαρέων πόνων; Ρῆσις προβάλλει φαεινὴ καὶ ἀκυροῖ πᾶσαν δολίαν πρόθεσιν, πᾶσαν προπαρασκευὴν μοχθηροτάτην: Τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ· ἀνάγγελτον — παρὰ μόνον πρὸς τοὺς εὐηκόους κ’ ἐννοῦντες — ἀπερίσπαστον, ἐργῶδες, ἀγαθουργόν.

Στὶς κατηγορίες: Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-