Ὁ Ἄραβας Ρωμηός

Τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Μωάμεθ ἐκδιώχθηκε ἀπ’ τὴ Μέκκα, ἕνας ἀπ’ τοὺς πρώτους ὀπαδούς, ὁ Ṣuhaib ibn Sinān ar-Rūmī (ἀρ-Ρουμὶ ἐφεξῆς), θέλησε ν’ ἀκολουθήσῃ τὸν Προφήτη στὴ Μεδίνα. Ὁ ἀρ-Ρουμὶ σὲ μικρὴ ἡλικία εἶχε αἰχμαλωτιστῆ σὲ μιὰ μάχη μεταξὺ Ἀράβων καὶ Βυζαντινῶν. Ἔτσι μεγάλωσε μές σ’ ἑλληνικό περιβάλλον καὶ τ’ Ἀραβικά του ἤτανε «σπαστά». Τὸ Ρουμὶ ἐτυμολογεῖται ἀκριβῶς ἀπ’ αὐτήν του τὴν περιπέτεια: Ρωμαῖος (δηλαδὴ ἀπ’ τὴν ἐπικράτεια τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας) -σήμερα θὰ λέγαμε Ρωμηός.

Μὲ τὰ χρόνια, ὁ ἀρ-Ρουμὶ κατάφερε νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπ’ τὴ σκλαβιὰ καὶ ν’ ἀποκτήσῃ μιὰ δι’ ὅλου εὐκαταφρόνητη περιουσία στὴ Μέκκα. Ὅταν ἔφτασε ἡ ὥρα νὰ φύγῃ, ἄρχισε νὰ φορτώνῃ καραβάνι μ’ ὅλα τὰ ὑπάρχοντά του, γιὰ νὰ συναντήσῃ τὸ πνευματικό του πεπρωμένο στὴ Μεδίνα. Ὅμως, οἱ ἀρχὲς τῆς Μέκκας τοῦ ἐπέβαλαν νὰ διαλέξῃ ἢ τὴν περιουσία του καὶ τὴν ἄρνηση τοῦ Προφήτη, ἢ τὸ ταξίδι πρὸς τὴ σωτηρία δίχως τὰ ὑπάρχοντά του. Ὡς θεοσεβούμενος διάλεξε, βεβαίως, τὸ δεύτερο.

Σὰν ἔμαθε τὸ περιστατικὸ ὁ, καὶ ρεαλιστής πολιτικός, Μωάμεθ, ἀναφώνησε πὼς ὁ φίλος κι ἀκόλουθός του ἔκλεισε μιὰν ἐπικερδῆ συμφωνία!… Πράγματι, ἄφησε τὰ πλούτη τῆς καταρρέουσας εἰδωλολατρικῆς Μέκκας καί, ἀπὸ τότε, μνημονεύεται σ’ ὁλόκληρο τὸ Ἰσλὰμ ἀπ’ τὴν Ἰνδονησία ὥς τὴ δυτικὴ ἀκτὴ τῆς Ἀφρικῆς. Στ’ ἀλήθεια, ὁ ἀρ-Ρουμί, πλάι στ’ ὄνομα καὶ τὴ γλῶσσα, ἔμαθε καὶ κάτι περισσότερο ἀπ’ τοὺς Ρωμαίους: τί ν’ ἀφήνῃ καὶ τί νὰ προστατεύῃ κάθε στιγμή… Πτώχευσε κρατῶντας μονάχα κορμὶ καὶ πίστη κι ἄφησε τὰ πλούτη του στὶς πανάρχαιες οἰκογένειες τῆς ἱερῆς ἀραβικῆς πόλης. Βεβαίως, σὰν ξαναμπῆκε θριαμβευτής πιὰ ὁ Προφήτης στὴ Μέκκα συνοδευόμενος μᾶλλον ἀπ’ τὸ Ρωμηὸ πιστό, ὅλες ἐκεῖνες οἱ περιουσίες τῶν οἰκογενειῶν ἀνῆκαν, μαζί μὲ τὰ κορμιά τους, στὸ Ἰσλάμ.

Ὑπάρχουν περιστάσεις ὅπου μία ἔξοδος, ὕστερ’ ἀπὸ πτώχευση, ἀποτελεῖ ἐχέγγυο θριαμβικῆς ἐπιστροφῆς – ἀρκεῖ «νἄχῃς τὸν Προφήτη μαζί σου»…

[Γιὰ τὴ βιογραφία τοῦ ἀρ-Ρουμί, βλ. T. W. Arnold, The preaching of Islam, A history of the propagation of the muslim faith, Archibald Constable & Co., Westminster, 1896, σελ. 21· Tilman Nagel, Mohammed, Leben und Legende, R. Oldenbourg Verlag, München 2008, σελ. 202.]

Στὶς κατηγορίες: Κριτική Στοχασμοί Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-