Ὁ ἐρημίτης

Ὡς ἄνεμος στροβιλίζει τὴν ἄμμο στὴν ἔρημο, μελετῶ κάθε κόκκο κ’ ἐντὸς τῆς μικροσκοπικῆς ὑαλώδους φύσεως ἀνακαλύπτω ἀντανάκλασι ἑαυτοῦ. Ἀλλ’ ὁ νοῦς ἀδιαλείπτως τηρεῖ πέραν τῶν ἀμμοθινῶν. Ὅσα δοχεῖα καὶ νὰ συλλέξω σπανίου φερτοῦ ὑλικοῦ, δέν ἐκφεύγω τοῦ ἐρωτήματος: Τί πέραν τοῦ στροβίλου; Τί πέραν πάσης προφητείας ἐμῆς κλεψύδρας;

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
06/05/2020· 2η ἐπεξεργασία: 19/03/2022.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-