Ὅσα στεφάνια φτειάχνονται...

[Στιχηρὴ διασκευὴ ἀπό: The sacred books of the East, edited by F. Max Müller, Clarendon Press, Oxford, 1881, τ. X,1: The Dhammapada, a collection of verses, being one of the canonical books of the Buddhists, translated from Pāli by F. Max Müller, κεφ. IV: Flowers, σελ. 18, στρ. 53.]

Ὅσα στεφάνια φτειάχνονται

ἀπόνα σωρὸ λουλούδια,

ἄλλα τόσα καλά μπορεῖ

ἕνας θνητὸς νὰ κάνῃ,

ἀφότου γεννηθῇ.

Στὶς κατηγορίες: Μεταφράσεις Στοχασμοί
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-