Ὑγεία πνευματική

Θύελλα ὁ Κόσμος·

κ’ ἡ Σκέψη, σπίτι

μὲ παράθυρ’ ἀνοιχτά.

Ἡλιόλουστος ὁ Κόσμος·

κ’ ἡ Σκέψη, κλῆμα

μ’ ἥσκιο καὶ δροσιά.

Βαρύδι ὁ Κόσμος·

κ’ ἡ Σκέψη, δικαιοκριτής –

ἀκριβείας ζυγαριά.

Πούπουλ’ ὁ Κόσμος·

κ’ ἡ Σκέψη, ἄνεμος

παίρνοντάς το μακριά.

Τραγούδι ὁ Κόσμος·

κ’ ἡ Σκέψη, στέκει –

ἀκούει μὲ χαρά.

Θρῆνος ὁ Κόσμος·

κ’ ἡ Σκέψη, βράχος –

ἀτάραχη σιωπᾷ.

Σκέψη ὁ Κόσμος·

κ’ ἡ Σκέψη, Κόσμος

μὲ νοῦ καὶ μὲ καρδιά.

Κι ἂν τό ‘να βάλῃς δίχως τ’ ἄλλο,

ἀφιλόξενος φέρνει Θάνατον ὁ Κόσμος

κ’ ἡ Σκέψη ἀστόλιστη τὸ Χάρο ἀκολουθᾶ…

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-