Ὑπερήπειρος...

Ἐπιγραμματικὴ ἀνάλυση:

Οἱ γεωγραφικοὶ περιορισμοὶ αἵρονται μπρὸς στὴν τεχνολογικὴ πρόοδο: Πρὶν ἀπὸ μόλις ἑκατό χρόνια, ἡ Μακεδονία ἦταν ἄλλος κόσμος συγκρινόμενη μὲ τὴν Πελοπόννησο.

Ὑπάρχουν, γεωγραφικά, ἡ Ἀμερική, ἡ Ἀσία, ἡ Ἀφρική, ἡ Εὐρώπη, ἡ Ὠκεανία. Πρακτικά, γεωστρατηγικὰ κ’ ἱστορικά, Ἀσία, Εὐρώπη, Ἀφρική (ἡ ἀρχαία Οἰκουμένη δηλαδή), εἶναι πιὰ ἕν’ ἄτμητο ὅλον.

Κάθε συζήτηση περὶ προσφυγικοῦ, ἔωλη, ἂν δέ λαμβάνῃ ὑπόψιν αὐτό τὸ γεγονός.

Στὶς κατηγορίες: Σχολιασμός
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-