Ὡρίμανση

Ἆ ρὲ πατέρα, τί τράβηξες
στὰ τόσα τοῦ βίου σου
καὶ τί τραβᾶς ἀκόμα
μὲ τὸ γιὸ ποὺ σοῦ ΄λαχε!..
Χθὲς τὴ νύχτα, σὰν ἔκαμε
νὰ ξαπλώσῃ στὸ κρεβάτι,
ἔνοιωσε λίγο ἀπ’ τὸ βάρος
ποὺ νοιώθεις τόσα χρόνια.
Χθὲς τὴ νύχτα, σὰν ἔκαμε
καὶ τὸ πλευρό του γύρισε,
ὁ «νέος» κάπως ξεμύτισε
ἀπ’ τὸ αἰδοῖο τῆς μάννας του.

Στὶς κατηγορίες: Ποιήματα

Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
18/11/2018· 2η ἐπεξεργασία: 21/02/2020.
Μου αρέσει!     Κοινοποιήστε
-