Ὡρίμανση

Ἆ ρὲ πατέρα, τί ἐτραύηξες
στὰ τόσα τοῦ βίου σου
καὶ τί τραυᾶς ἀκόμα
μὲ τὸν γυιὸ ποὺ σοῦ ἔλαχε!..

Ἐχθὲς τὴν νύκτα, σὰν ἐκεῖνος
ἐξάπλωσε στὸ κρεβάτι,
ἔνοιωσε λίγο τοῦ βάρους
ποὺ τόσους χρόνους σηκώνεις.

Ἐχθὲς τὴν νύκτα, σὰν ἔκαμε
καὶ τὸ πλευρό του ἐγύρισε,
ὁ «νέος» ὡς νὰ ἐξεμύτισε
ἐκ τῆς μήτρας τῆς μάννας του.

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα

Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος
18/11/2018· 2η ἐπεξεργασία: 21/02/2020· 3η ἐπεξεργασία: 20/06/2021.
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-