Ὡριμότητα

Στὶς βασανιστικὲς καὶ συνάμα εὐλογημένες στιγμὲς ποὺ νοιώθω τὸ δέρμα τῆς ψυχῆς μου νὰ ὑποχωρῇ σὰν κουκούλι, βαστιέμαι μ’ ὅλη μου τὴ δύναμη νὰ μή βουτήξω, ὅπως τὰ περσότερα νιόφερτα πετούμενα, ἄγρια στὸ φῶς καὶ κάψω μεμιᾶς τὰ διάφανα φτερὰ ποὺ τόσο κάνανε καιρὸ νὰ βγοῦνε…

Ἐν κατηγορίαις: Στοχασμοί
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-