Ὡσὰν Ἀδάμ

Ὡσὰν πρωτόπλαστος,

ὡσὰν Ἀδάμ νωρὶς τὸ πρωὶ

σηκώνομαι ἀργὰ καὶ νοιώθω

δύναμη νὰ ξανάχω στὸ κορμί…

Κάνω δυό βήματα στὸν Κόσμο

καὶ βγάζω μιὰ κραυγή:

Προσέξτε, ὅταν μὲ δῆτε!

Ἀκούστε τὴ φωνή!

Σιμώστε ν’ ἀγγίξετε

τὰ χέρια τ’ ἁπλωμένα

ὅπως ξύπνιος ὀνειροβατῶ·

τὸ κορμί μου, σὰν περνῶ!

Μή φοβᾶστε τὸ κορμί μου…

Μή φοβᾶστε τὴν ψυχή μου…

[Διασκευὴ τοῦ ποιήματος As Adam early in the morning τοῦ Walt Whitman (The portable Walt Whitman, edited with an introduction by Michael Warner, Penguin books, 2004, σελ. 203).]

Ἐν κατηγορίαις: Ποιήματα
Ἀρέσκει μοι!     Κοινοποιήσατε
Προσωπικὸν ἱστολόγιον τοῦ Θεοδοσίου Ἀγγ. Παπαδημητροπούλου
© 2015-24 Θεοδόσιος Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-