Πρὸς ἑαυτούς - Θεατρικὸ ἔργο

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες!

θεοδόσης-παπαδημητρόπουλος-προς-εαυτούς-διέλέυση

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις
-