Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος - ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Θεατρικὰ ἔργα:

α) Οἰ δολοφόνοι (Μάιος 2018)· β) Ἀνδροδικία (Σεπτέμβριος 2017)· γ) Πρὸς ἑαυτούς (Ἰανουάριος 2017)· δ) Ἀμφιτρύων, κωμικοτραγῳδία μὲ Χορό, καινούργια πραγμάτευση τῆς τραγικῆς ἐκδοχῆς τοῦ ἀρχαίου μύθου τῆς Ἀλκμήνης καὶ τοῦ Ἀμφιτρύωνα (Αὔγουστος 2015 -ἀναθεώρηση Μάιος 2015)· ε) Τὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα (Ίούλιος 2015)· στ) Μακιαβέλλι, θεατρικὸς μονόλογος (Μάιος 2015 -ἀναθεώρηση Σεπτέμβριος 2018)· ζ) Εἴδωλα, σκηνικὴ σύνθεση θεατρικῶν, ποιητικῶν καὶ στοχαστικῶν ἀποσμασμάτων (Σεπτέμβριος 2014)· η) Αὐτός ποὺ γύρευα, εἶμαι!.., σκηνικὴ σύνθεση ποιητικῶν καὶ στοχαστικῶν ἀποσμασμάτων ἀπ’ τὴν Ἀρχαιότητα ὥς σήμερα (Μάιος 2014 – Διορθώσεις)· θ) Σινιόρε Μακιαβέλλι,.. γελάστε!, θεατρικὴ μεταφορὰ τοῦ μακιαβελλικοῦ Ἡγεμόνα (Νοέμβριος 2012).

Ποιητικὴ σύνθεση:

α) Σόλων (Ἰανουάριος 2020).

Πεζογραφία:

α) Φάος ἠελίοιο – Ἥλιου φῶς – Γιὰ τὸ τοπίο τῆς Ἰλιάδος (2019).

Θεατρικὲς διασκευές:

α) Τὸ γαμοπίλαφο τοῦ Πάρι Τακόπουλου (Ἰούλιος 2015)· β) Δημοτικὸ τραγούδι Τῆς Λιογέννητης (Ἰούνιος 2015)

Σκηνοθεσία:

α) Μακιαβέλλι τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου (θέατρο ΜΠΙΠ – Ὀκτώβριος 2018)· β) Πρὸς ἑαυτοὺς τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου (θέατρο ΜΠΙΠ – Ἀπρίλιος 2018)· γ) Ἐνὼχ Ἄρντεν τῶν Alfred Tennyson καὶ Richard Strauß (Ἀετοπούλειο Πολιτιστικὸ Κέντρο Χαλανδρίου, Θέατρο Ἀγγέλων βῆμα – Ἀπρίλιος 2017)· δ) Ἐρείπια: Μνῆμες τῆς πέτρας μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ μουσικοῦ σχήματος Duo Arioso γιὰ τὶς Γιορτὲς τῆς Πέτρας τῆς κίνησης πολιτῶν Ἄνθη τῆς Πέτρας (Λαγκάδια – Ἰούλιος 2016· ἀπόσπασμα· παραστάσιμο κείμενο)· ε) Βοηθὸς σκηνοθέτη τοῦ Μάρτιν Σάρνχορστ στὴ θεατροποιημένη ἀνάγνωση τῆς ποιητικῆς συλλογῆς Ἦχος καὶ Λουΐζε τοῦ Ἒρνστ Γιάντλ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Νοέμβριος 2014ArtWall Project Space)· στ) Αὐτός ποὺ γύρευα, εἶμαι!.. Σκηνικὴ σύνθεση ποιητικῶν καὶ στοχαστικῶν ἀποσμασμάτων ἀπ’ τὴν Ἀρχαιότητα ὥς σήμερα (Ἰούνιος 2014 – Θέατρο ΒΙΚΤΩΡΙΑ)· ζ) Σινιόρε Μακιαβέλλι,.. γελάστε!, Θεατρικὴ μεταφορὰ τοῦ μακιαβελλικοῦ Ἡγεμόνα (Δεκέμβριος 2012 – Θέατρο Ἀλκμήνη)· η) Ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ ἀφέντης του τοῦ Μίλαν Κούντερα μὲ τὸ θίασο τῆς Ὁμάδας τοῦ ΕΜΠ (Ἰούνιος 2007).

Ὑποκριτική:

α) ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ στὸν Μακιαβέλλι τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου· β) ΑΦΗΓΗΤΗΣ στὸν Ἐνὼχ Ἄρντεν τῶν Alfred Tennyson καὶ Richard Strauß (Ἀετοπούλειο Πολιτιστικὸ Κέντρο Χαλανδρίου, Θέατρο Ἀγγέλων βῆμα – Ἀπρίλιος 2017)· γ) ΑΦΗΓΗΤΗΣ/ΚΟΫΝΕΡ στις Ἱστορίες τοῦ κ. Κόυνερ τοῦ Μπέρτολτ Μπρέχτ σὲ σκηνοθεσία Μάρτιν Σάρνχορστ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Δεκέμβριος 2016)· δ) ΙΩΝ/ΣΩΚΡΑΤΗΣ στὴ θεατρικὴ προσέγγιση «Ἴων τοῦ Πλάτωνα – Ἕνα μικρὸ συμπόσιο» τοῦ πλατωνικοῦ διαλόγου: Ἴων σὲ σκηνοθεσία Νάνας Παπαδάκη (Ἐλευσίνα – Αἰσχύλεια – Σεπτέμβριος 2016)· ε) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ στὰ Ἐρείπια: Μνῆμες τῆς πέτρας σὲ σκηνοθεσία Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ μουσικοῦ σχήματος Duo Arioso γιὰ τὶς Γιορτὲς τῆς Πέτρας τῆς κίνησης πολιτῶν Ἄνθη τῆς Πέτρας (Λαγκάδια – Ἰούλιος 2016· ἀπόσπασμα· παραστάσιμο κείμενο)· στ) ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ στὶς Τέσσερεις εἰκόνες τῆς ἀγάπης τοῦ Λούκας Μπέρφους σὲ σκηνοθεσία Μάρτιν Σάρνχορστ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Μάρτιος 2016)· ζ) ΦΡΑΝΤΣ στὶς Σταγόνες πάνω σὲ καυτὲς πέτρες τοῦ Ράινερ Βέρνερ Φάσμπιντερ σὲ σκηνοθεσία Μαρλένε Καμίνσκυ μὲ τὸ θἰασο τῆς MaerzBuehne (Φεβρουάριος 2016)· η) ΠΑΝΔΟΧΕΑΣ στοὺς Συνένοχους τοῦ Γιόχαν Βόλφγκανγκ φὸν Γκαῖτε σὲ σκηνοθεσία Μάρτιν Σάρνχορστ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Δεκέμβριος 2015)· θ) ΑΝΤΡΑΣ σΤὸ διαολοθήλυκο τοῦ Κάρλ Σένχερρ σὲ σκηνοθεσία Μάρτιν Σάρνχορστ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Οκτώβριος 2015)· ι) ΣΩΒΕ ΜΑΝΟΥΕΛ/ΚΗΡΥΚΑΣ/ΟΡΦΑΝΟ/ΑΝΤΡΑΣ σΤὸ ἄρωμα τοῦ Ἔρωτα σὲ σκηνοθεσία Άλέξανδρου Πολιτάκη (Ὀκτώβριος 2015 – Θέατρο Ἀγγέλων Βῆμα)· ια) ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ στὸν Ἀμφιτρύωνα τοῦ Χάινριχ φὸν Κλάιστ σὲ σκηνοθεσία Μάρτιν Σάρνχορστ μὲ τὸ θίασο τῆς MaerzBuehne (Μάιος 2015)· ιβ) Ἀνάγνωση ποιημάτων ἀπ’ τὰ δημοσιευμένα στὸ περιοδικὸ Διορθώσεις (Φεβρουάριος 2015 – Ἰούνιος 2017)· ιγ) ΠΡΩΤΗ ΦΩΝΗ στὴ σκηνικὴ σύνθεση: Αὐτός ποὺ γύρευα, εἶμαι!.. μὲ τὸ θεατρικὸ σχῆμα ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ (Ἰούνιος 2015 – Θέατρο ΒΙΚΤΩΡΙΑ)· ιδ) Ἀνάγνωση ποιημάτων Ἑλλήνων καὶ ξένων δημιουργῶν γιὰ τὴ διαδικτυακὴ παρουσία τῶν ἐκδόσεων Gutenberg (Ἰανουάριος – Σεπτέμβριος 2014)· ιε) ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ στὸ ἔργο: Σινιόρε Μακιαβέλλι,.. γελάστε!.. μὲ τὸ θεατρικὸ σχῆμα ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ (Δεκέμβριος 2012 – Θέατρο Ἀλκμήνη)· ιστ) ΣΤΕΛΙΟΣ στὴν κινηματογραφικὴ ταινία Τρίτη σὲ σκηνοθεσία Νίκου Κορνήλιου(Σεπτέμβριος 2013)· ιζ) ΠΕΛΑΤΗΣ στὴ Μοναξιὰ τῶν Κάμπων μὲ βαμβάκι τοῦ Μπερνὰρ Μαρὶ Κολτές σὲ σκηνοθεσία Γιάννη Ζημιανίτη (Ἀπρίλιος 2008)

Δραματουργία:

α) Ἐνὼχ Ἄρντεν τῶν Alfred Tennyson καὶ Richard Strauß (Ἀετοπούλειο Πολιτιστικὸ Κέντρο Χαλανδρίου, Θέατρο Ἀγγέλων βῆμα – Ἀπρίλιος 2017)· β) Ἐρείπια: Μνῆμες τῆς πέτρας σὲ σκηνοθεσία Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ μουσικοῦ σχήματος Duo Arioso γιὰ τὶς Γιορτὲς τῆς Πέτρας τῆς κίνησης πολιτῶν Ἄνθη τῆς Πέτρας (Λαγκάδια – Ἰούλιος 2016· παραστάσιμο κείμενο)· γ) Τὸ ἄρωμα τοῦ ἔρωτα σὲ σκηνοθεσία Ἀλέξανδρου Πολιτάκη (Πρεμιέρα 9 Ὀκτωβρίου 2015).

Ἐκδόσεις

ibsen.gr Γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν

Μεταφράσεις:

α) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Νοέμβριος 2019· β) Maria Tryti Vennerød, Μαρτῖνος Λούθηρος, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Ἰούνιος 2019· γ) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Ἀπρίλιος 2019· δ) Alfred Tennyson, Ἐνὼχ Ἄρντενἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, 2η ἔκδοση, Ἀθήνα, Μάρτιος 2017· ε) Νικολὸ Μακιαβέλλι, Ὁ ἡγεμόνας στὴν ἔκδοση: Νικολὸ Μακιαβέλλι – Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, Ὁ ἡγεμόνας – Μακιαβέλλι, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Ὀκτώβριος 2018· στ) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Αὔγουστος 2018· ζ) Ἑρρῖκου Ἴψεν Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, Ἀθήνα, Αὔγουστος 2018· η) T. W. Rhys Davids, Πρώιμος Βουδδισμός, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, 2η ἔκδ., Ἀθήνα, Αὔγουστος 2019· θ) Ἑρρίκου Ἴψεν Κατιλίνας, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, 3η ἔκδ., Ἀθήνα, Αὔγουστος 2018· ι) Ἑρρίκου Ἴψεν Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, 3η ἔκδ., Ἀθήνα, Αὔγουστος 2018· ια) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἡ ἀγριόπαπια, ἐκδόσεις Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, 3η ἔκδ., Ἀθήνα, Αὔγουστος 2018· ιβ) Σπουδὴ στὴν Πάροδο τῶν Περσῶν τοῦ Αἰσχύλου (μ’ εἰσαγωγὲς κ’ ἐκτενῆ σχολιασμό -Ίούνιος 2015)· ιγ) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἕνας ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ (Μάρτιος 2014 – ἔκδοση Μάρτιος 2015)· ιδ) Ἑρρίκου Ἴψεν Πέερ Γκύντ (Ὀκτώβριος 2013 – ἔκδοση Μάρτιος 2015)· ιε) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἀρχιμάστορας Σόλνες (Αὔγουστος 2013)· ιστ) Ἑρρίκου Ἴψεν Ὅταν ξυπνήσουμε ἐμεῖς οἱ νεκροί (Ἰούλιος 2013)· ιζ) Ἑρρίκου Ἴψεν Ὁ μικρὸς Ἔγιολφ (Ἰούνιος 2015)· ιη) Ἑρρίκου Ἴψεν Ἰωάννης Γαβριὴλ Μπόρκμαν (Μάιος 2015)· ιθ) Μπέρτολτ Μπρέχτ, Ὁ βίος τοῦ Γαλιλέι (2006-14) Ἐκτενέστατος σχολιασμὸς μὲ προσαρτήματα ἀπ’ τὸ μπρεχτικὸ σῶμα· κ) Μεταφράσεις διαφόρων κειμένων γιὰ τὴ Διέλευση.

Διέλευση:

Προσωπικὸ ἱστολόγιο μὲ κείμενα ποικίλης ὕλης. ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἐπιμέλειες:

α) Γραμματικὴ τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ γιὰ τὶς ἐκδόσεις ΘΑΠ· β) Γραμματικὴ Τέχνη τοῦ Διονυσίου Θρᾳκὸς γιὰ τὶς ἐκδόσεις ΘΑΠ· γ) Δὸν Ζουὰν τοῦ O. V. de L. Milosz, μαζὶ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Μ. Μάστρακα, σὲ μετάφραση Μαρίας Μαρῆ γιὰ τὶς Διορθώσεις· δ) Γραμματικὴ Τέχνη τοῦ Διονυσίου Θρᾳκὸς γιὰ τὶς Διορθώσεις· ε) Eric Emmanuel Schmitt, Ἡ νύχτα τῆς Βαλόνης (μτφ: Μαρία Μαρῆ, ἐπιμέλεια μαζὶ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Μ. Μάστρακα) γιὰ τὶς Διορθώσεις· στ) Πρόγραμμα τῆς παράστασης «Ἴων τοῦ Πλάτωνα – Ἕνα μικρὸ συμπόσιο» (Σεπτέμβριος 2016): ἀρχαῖο κείμενο, ὑποσημειώσεις, βιβλιογραφία, γενικὲς σημειώσεις, γιὰ τὶς Διορθώσεις.

Ἄλλες δημοσιεύσεις κ’ ἐργασίες:

α) Γιὰ τὸ θέατρο τοῦ Γιάννη Πάτση στὸ theGreekPlayProject.  β) Ἡ βαθειά μας γεροντοκρατία στὴ freeopinion.news. γ) Κλίμακες τοῦ χρόνου στὴ freeopinion.news.  δ) επιμέλεια-διορθώσεις-στοιχειοθεσία-ἔκδοση περιοδικοῦ Διορθώσεις (2015-8)· ε) ὑπεύθυνος ἠλεκτρονικῶν μέσων γιὰ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ περιοδικοῦ Διορθώσεις· στ) Ἑρρῖκου Ἴψεν Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη, ἐπιμέλεια Κωνσταντίνου Μ. Μάστρακας (Διορθώσεις, τ.44 -προσημοσίευση)· ζ) Ἡ Λερναῖα Ὕδρα κι ὁ ἥρωας· η) Ἑρρῖκου Ἴψεν Οἰκοδομικὰ σχέδια· θ) Τελεσιδικία (Διορθώσεις, τ. 44, πρώτη μορφή: Διέλευση)· ι) Μαρτύριο (Διορθώσεις, τ. 43, πρώτη δημοσίευση: Διέλευση)· ια) Κριτικὴ γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Γιάννη Μόσχου: Ὁ Ἑρρῖκος Ἴψεν στὴν ἑλληνικὴ σκηνή (Διορθώσεις, τ. 43)· ιβ) Ὁ Ἱερουργὸς τῆς Μνήμης (Διορθώσεις, τ. 43, πρώτη δημοσίευση: Διέλευση)· ιγ) Deus caritatis (Διορθώσεις, τ. 43, πρώτη δημοσίευση: Διέλευση)· ιδ) Σοφοκλέους ἀποσπάσματα (Διορθώσεις, τ. 42, πρώτη δημοσίευση: Διέλευση)· ιε) Συνέντευξη τῆς Μαρίας Εὐθυμίου: Μνήμη, Ἱστορία, Μέριμνα (Διορθώσεις, τ. 42)· ιστ) Σοφοκλέους Ἀντίγονη 1ο στάσιμο (Διορθώσεις, τ. 41, πρώτη δημοσίευση: Διέλευση)· ιζ) Τὸ «ἐκπαιδευτικό» μας σύστημα (Διορθώσεις, τ. 41)· ιη) Θάνατος στὴ Μεσόγειο, συνέντευξη ἀπ’ τὴ Μάριον Χόφφμανν (Διορθώσεις, τ. 40)· ιθ) Ὁ μαραθωνομάχος τοῦ Πνεύματος (Διορθώσεις, τ. 39)· κ) Et in Arcadia ego!.. (Διορθώσεις, τ.39)· κα) Τὰ δῶρα τοῦ Προμηθέα (περιλαμβάνει μτφ τοῦ μονολόγου τοῦ Πολιτισμοῦ ἀπ’ τὸν Προμηθέα Δεσμώτη – Διορθώσεις, τ. 38)· κβ) Μτφ τοῦ διηγήματος: Τὸ τελευταῖο γράμμα τοῦ Ἀντρέας Ταμάγιερ τοῦ Ἀρθούρου Σνίτσλερ (Διορθώσεις, τ. 37)· κγ) Ὁ νεωκόρος (Διορθώσεις, τ. 37)· κδ) Ἡ τραγικὴ ρίζα τοῦ κωμικοῦ (Διορθώσεις, τ. 36)· κε) Μτφ τῶν ποιημάτων Ὕμνος στὴν Ἀθανασία καὶ Ποῦ; Ποῦ εἶστε;.. τοῦ Φρειδερίκου Χαίλντερλιν (Διορθώσεις, τ. 35)· κστ) ἔμμετρη ἀπόδοση γκαιτικοῦ ἀποσπάσματος: Αὐτογνωσία (Διορθώσεις, τ. 33)· κζ) μτφ τοῦ Προμηθέα τοῦ Γκαῖτε (Διορθώσεις, τ. 32)· κη) Τὸ μουρουνέλαιο· κθ) μτφ τοῦ ποιήματος: Εὔδουσι δ’ ὀρέων κορυφαί… τοῦ Ἀλκμᾶνος (Διορθώσεις, τ. 31)· λ) Ἐκτὸς ἀρχείων (Διορθώσεις, τ. 30)· λα) μτφ τοῦ ποιήματος: Ἡ καύση τῶν βιβλίων τοῦ Μπέρτολτ Μπρέχτ (Διορθώσεις, τ. 29)· λβ) μτφ ἀπ’ τὸ βιβλίο Ὅπερα καὶ δρᾶμα τοῦ Ριχάρδου Βάγκνερ (Β΄ μέρος – Διορθώσεις, τ. 21)· λγ) μτφ ἀπ’ τὸ βιβλίο Ὅπερα καὶ δρᾶμα τοῦ Ριχάρδου Βάγκνερ (Α΄ μέρος – Διορθώσεις, τ. 20)· λδ) Τακτικά-τακτικότατα.

Κλασικὴ Φιλολογία:

Ἡ παρουσία καὶ ἡ λειτουργία τοῦ Ἀπόλλωνος στὸν σοφόκλειο Οἰδίποδα Τύραννο (ἐπιβλέπων: καθηγητὴς Ἀνδρέας Μαρκαντωνᾶτος) γιὰ τὴν κτήση τοῦ πτυχίου Φιλολογίας τοῦ ΠΑΠΕΛ (Ἰούνιος 2020, πρώτη ἐγγραφή: Ἰανουάριος 2018, βαθμὸς πτυχίου: 9,08/10).

Μαθηματικὴ Φυσική:

Ἀνάλυση Clifford καὶ Ἐφαρμογὲς στὴ Μαθηματικὴ Θεωρία Ὑδάτινων Κυμάτων (ἐπιβλέπων: καθηγητὴς Γεράσιμος Ἀθανασούλης) γιὰ τὴν κτήση τοῦ διπλώματος Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ ΕΜΠ (Ἰούνιος 2005, πρώτη ἐγγραφή: Ὀκτώβριος 2000, βαθμὸς πτυχίου: 8,79/10).

Συνεντεύξεις-δημοσιεύσεις:

(α) Παρουσίαση τῆς σειρᾶς Ἴψεν στὸ koukidaki τῆς Τζένης Κουκίδου. (β) Συνέντευξη στο koukidaki τῆς Τζένης Κουκίδου, γιὰ τὸν Μαρτίνο Λούθηρο τῆς Maria Tryti Vennerød. (γ) Συνέντευξη στο koukidaki τῆς Τζένης Κουκίδου, γιὰ τὸν Πρώιμο Βουδδισμὸ τοῦ T. W. Rhys Davids. (δ) Συνέντευξη στὴν Ὀλύνα Ξενοπούλου γιὰ τὴν ἐκπομπή της Νυχτερινὲς συναντήσεις, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μακιαβέλλι. (ε) Συνέντευξη στὸ culturepress τῆς Ράνιας Παπαδοπούλου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μακιαβέλλι. (στ) Συνέντευξη γιὰ τὸ EternalRadio στὴ Χριστῖνα Ρώση, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μακιαβέλλι. (ζ) Συνέντευξη στὸ koukidaki τῆς Τζένης Κουκίδου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μακιαβέλλι. (η) Συνέντευξη στὴν Ἐλεωνόρα Ὀρφανίδου γιὰ τὴν ἐκπομπή της Ντάμες Σπαθὶ μαζὶ μὲ τὴν Ἐλευθερία Κουμάντου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τοῦ Μακιαβέλλι. (θ) Στὸ ἐργαστήριο τοῦ Θεοδόση Παπαδημητρόπουλου, bookpress.gr. (ι) Γιὰ τὸ ἱστολόγιο τοῦ Βασίλη Χάγιου ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς παράστασης τοῦ Ἀρώματος τοῦ Ἔρωτα. Διαβάστε ἐδῶ. (ια) Ἴψεν, ὁ ἄνθρωπος -τὸ ἔργο, Περιοδικὸ Ἀναγνώστης.

Διέλευση: Προσωπικὸ ἱστολόγιο τοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου
© 2015-20 Θεοδόσης Παπαδημητρόπουλος Ἐκδόσεις ΘΑΠ
-